PAM:in liittokokous ehdokkaat

Tervetuloa keskolaisten ammatiosasto 007:n nettisivuille!

Sivut on suunniteltu palvelemaan ensisijaisesti kaikkia osasto 007:n jäseniä. Sivuilla on tarkoitus kertoa laajalti työelämästä sekä tiedottaa jäseniä ajankohtaisasioista.

 

PAM 007 ja  liittokokous ehdokkaat 

Keskolaisten ammattiosasto tarjoaa jäsenilleen nk. pysyväisetuuksia, joiden sisällöstä ammattiosasto päättää määräajoin. Voimassa olevat etuudet löytyvät yhdityksemme esittely välilehden etusivulta. Etuuksien lisäksi ammattiosasto järjestää erilaisia tapahtumia ja matkoja.

 

Ammattiosaston ensisijainen tehtävä on kehittää jäsentensä ja työpaikkojensa työehtoja ja -olosuhteita, sekä valvoa lakien ja asetusten noudattamista. Ammattiosasto voi myös päättää mahdollisista työtaistelutoimenpiteistä edustamillaan työpaikoilla. Myös liiton järjestäytymisen edistäminen kuuluu ammattiosaston keskeisiin tehtäviin.

 

PAMin tarjoamista jäseneduista saat tietoa täältä.

Liity PAMin ja keskolaisten ammattiosaston jäseneksi täällä.

PAMin liittokokousvaalit 2019 täältä.

Ryhdy vapaiden valtakunnan tukijaksi täältä

MEIDÄN ÄÄNEMME ON YHTEINEN.
SE ON ÄÄNI VAPAUDELLE. 

Pam Liitokokousehdokkaita 2019