Toiminta

Mikä on ammattiliittojen tärkein tehtävä?

 

Ammattiliitot neuvottelevat työnantajajärjestöjen kanssa työehtosopimukset, jotka ovat lainsäädäntöä parempitasoiset. Esimerkiksi vähimmäispalkka määräytyy yleensä työehtosopimuksen mukaan. Valtaosaan työntekijöistä sovelletaan jotakin työehtosopimusta.

Suomessa ammattiliitot myös vaikuttavat kaikkeen työelämää koskevaan lainsäädäntöön ja sosiaaliturvaan. Ay-liikkeen ponnistusten tuloksia ovat esimerkiksi:

 ansiosidonnainen työttömyysturva (50–70 % palkasta), vuosiloma, äitiys- ja muut perhevapaat, työeläke.

 

Miksi liittyä...

 

Jos työntekijälle tulee ongelmia työnantajan kanssa, ammattiliitto antaa neuvoja ja tukea. Tarvittaessa liitto hoitaa asiaa vaikka tuomioistuimeen asti. 

 Nykyinen hyvä tilanne voi jatkua vain, jos järjestäytymisaste pysyy korkeana. 

 Ammattiliiton jäsenyys lisää työsuhteen turvallisuutta ja takaa paremmat ehdot.

 

 Liiton jäsenenä työntekijä saa neuvontaa  kaikissa työsuhdeasioissa. Jos työpaikalla tulee ongelmia, luottamushenkilö ja liitto ajavat jäsenen asiaa. Oikeusapu on ilmaista, mutta edellyttää yleensä muutaman  kuukauden jäsenyyttä.

 

  Tärkein jäsenetu on työehtosopimus. Liitot voivat neuvotella omalle alalleen hyviä

  työehtosopimuksia vain, jos niillä on riittävästi jäseniä.

 

Ammattiosastomme aktiivisia eläkeläisiä. Eläkeläiset kokoontuvat joka kuun ensimmäinen tiistai ravintola Sports Academyssä.
Kuvassa vasemmalta: Mauri, Taisto, Seppo ja Reijo

Mauri ja Reijo kuuluvat osastomme perustajajäseniin!