PAM ja Kaupan liitto sopineet työehtosopimusten ulottuvuudesta

22.3.2012

Liitot löytäneet yhteisymmärryksen, keitä työehtosopimuksen määräykset koskevat.

Liitteet