430-kampanja

1.7.2020 klo 12:00

Finnwatch:n 430-kampanja on herättänyt voimakasta vastustusta yritysmaailmassa. Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi  on esittänyt syytöksiä lokakampanjasta. On myös sanottu, että kampanjassa mainittu verovälttely sekoitettaisiin veronkiertoon. 

Kampanjassa ei kuitenkaan syytetä yrityksiä laittomuuksista, vaan puututaan nykyisen  verolainsäädännön ongelmiin. 

Nämä Kampanjassa esitetyt toimenpiteet pohjautuvat valtiovarainministeriön yritysverotuksen asiantuntijoiden lausuntoihin. 

Kampanjassa on esitetty kolme merkittävää toimenpidesuositusta millä saataisiin valtiolle lisätuloja n.430milj.euroa vuodessa.  

 

Ensimmäinen on tulonmuuntoon puuttuminen osinkoverotuksen kiristyksillä. 

Tällä hetkellä on mahdollista muuttaa korkeamman verotuksen palkkatuloja matalammin verotettaviksi pääomatuloiksi. Näin ollen progressiivista verotusta voidaan kiertää. 

Ei tavallinen palkansaaja pysty välttelemään ansiotuloverotusta, niin miksi yritysjohdolle pitäisi tämän kaltainen etuoikeus suoda? 

 

Toisena on korkovähennysrajoitusten kiristäminen. Tällä vaikutettaisiin agressiiviseen verosuunnitteluun. 

 

Kolmantena toimenpiteenä on mainittu veronkiertoa koskevien sanktioiden palauttamista vuoden 2017 lakimuutosta edeltävälle tasolle. 

Edellinen Sipilän hallitus laski veronkierrosta maksettavien sanktioiden määrää. Näin myös mahdollisesta rikoksesta saatava hyöty suhteessa rangaistukseen tulee houkuttelevammaksi. 

 

Näiden kolmen kohdan lisäksi kampanjassa on lista muita toimenpiteitä mille ei ole saatavilla laskelmia tuloista valtioille. 

Mediassa on tällä hetkellä keskusteltu laajasti valtionvelasta ja mistä saataisiin tuloja kattamaan lisämenot valtionbudjetissa. Vaikka näillä kampanjassa esitetyillä toimilla ei vielä koko koronasta aiheutuvaa laskua kuitata, niin olisi nämä kuitenkin yksi hyvä työkalu saada lisätuloja valtion kassaan. 

 

Kampanjassa mukana olevia järjestöjä on joutunut boikottiin ja uhattu rahoituksen lopettamisella. Tämä on kohtuutonta, koska kampanjassa otetaan kantaa myös globaaleihin ongelmiin verotuksessa, joilla saataisiin nostettua elintasoa myös kolmansissa maissa. 

Lopulta tässä on kuitenkin kyse verotuksen oikeudenmukaisuudesta.  

Keskolaisten ammattiosasto haluaakin omalta osaltaan osoittaa tukensa oikeudenmukaisen ja läpinäkyvän verotuksen puolesta.  

Keskolaisten ammattiosasto haluaa haastaa muut ammattiosastot osoittamaan tukensa kampanjalle sekä pyytää jäseniään käymään allekirjoittamassa vetoomus 430-kampanjan sivuilla oikeudenmukaisen verotuksen puolesta. 

 

430-kampanjan nettisivut: 

https://430.fi/ 

 

Lisätietoja: 

Mikko Ruokonen, varapuheenjohtaja, PAM Keskolaisten ammattiosasto 007 

 Puh. 050 4366003