Keskolaisten ammattiosaston toimintakertomus 2017

15.4.2018

Keskolaisten ammattiosaston toimintakertomuksen toimintaa kuvaava osuus, jonka ammattiosaston kevätkokous hyväksyi 15.4.2018 pidetyssä kokouksessaan. Osastolla oli jälleen hyvin toiminnallinen vuosi ja edunvalvontaa suoritettiin erittäin monin keinoin.

Toiminta 2017

 

Ammattiosaston luottamushenkilöt osallistuivat toimipaikoilla käytyihin yt -neuvotteluihin.

Työsuojeluvaltuutetut ovat olleet kehittämässä työssäjaksamista ja työympäristön parantamista.

Ammattiosasto otti julkisesti kantaa Suomen Lähikauppojen ostamiseen liittyneiden kaupan myyjien työllistämiseen. Samalla osallistuimme julkiseen keskusteluun hallituksen leikkauspolitiikasta ja yhteiskunnallisesta tilanteesta.

Keskolaisten ammattiosasto teki ammattiliiton valtuustolle aloitteita mm. työehtosopimusneuvotteluihin liittyen. Lisäksi ammattiosasto teki runsaasti työtä työehtoneuvotteluiden tavoiteasetannan puolesta ja osallistui tämän kautta myös julkiseen keskusteluun matalapalkka-alojen asemasta sekä yritysten palkanmaksuvarasta. Osasto vaati työehtoneuvotteluissa 2€ tuntipalkan korotusta, jonka tueksi se keräsi runsaasti faktatietoa. Vaatimuksia esitettiin myös vuokratyövoiman käytön sekä 0-tuntisopimusten rajaamiseksi.

Ammattiosasto on erilaisin järjestöllisin toimenpitein turvannut työntekijöiden asemaa ja neuvotellut myös työpaikkakohtaisia sopimuksia. Erityisesti järjestöllisiä toimenpiteitä vaati Keskon logistiikassa ilmennyt merkittävä määräaikaisten työntekijöiden määrän kasvu. Määräaikaisille sopimuksille ei yleisesti ottaen näyttänyt olleen laillisia perusteita ja työnantaja ei halunnut näiden henkilöiden sopimuksia muuttaa vakituisiksi, eikä tarkistella rekrytointiprosessinsa lainmukaisuutta. Osaston sinnikkään neuvottelemisen tuloksena Kesko on muuttanut rekrytointiprosessiaan vastaamaan paremmin lain vaatimuksia sekä useita satoja määräaikaisia sopimuksia on muutettu toistaiseksi voimassa oleviksi.

Osasto on ollut mukana kehittämässä kaupan vastuullisia toimintatapoja globaalisti.

Osastomme jäseniä on aktiivisesti osallistunut myös liiton suunnittelupäiville, Viron ystäväosastotapaamiseen sekä muuhun ammattiliiton, AY -liikkeen ja suomalaisen työelämän kehittämiseen. Ammattiosasto on joutunut selvittämään myös ammattiosastojen yhteisessä solidaarisuustyössä ilmi tulleita väärinkäytöksiä ja viemään asiaa myös ammattiliiton hallituksen käsiteltäväksi.

Osaston edustajia osallistui SAK:n Suomi100 –tapahtumaan ja Palvelualojen maailman liitto UNIn kaupan alan kongressiin.

Osallistuimme Helsingin vapputapahtuman järjestämiseen.

Ammattiosasto osallistui SAK:n pääkaupunkiseudun paikallisjärjestön sekä Vastavoiman toimintaan. Molemmissa yhdistyksissä osastolla on edustajia niiden hallinnoissa.

Kaikille uusille työntekijöille ammattiosaston edustamilla työpaikoilla pyritään tarjoamaan ammattiliiton ja -osaston jäsenyyttä henkilökohtaisissa tapaamisissa. Lisäksi nuorille työntekijöille annetaan työelämätietoutta perusoikeuksista, -velvollisuuksista ja lainsäädännöstä.

Ammattiosasto tuki jokaista jäsentään, joka ilmoitti osaston johtokunnalle ehdokkuudestaan kuntavaaleissa.

Osastolla oli edustaja Kesko Oyj:n yhtiökokouksessa, joka pyrki vaikuttamaan muihin osakkeenomistajiin työntekijöiden kannalta positiivisesti.

Osasto osallistui myös leikkauspolitiikkaa vastustavaan Joukkovoiman mielenosoitukseen Helsingissä.

Ammattiosaston edustamilla työpaikoilla järjestettiin useat luottamusmiesvaalit ja valittiin luottamushenkilöitä henkilöstön edustajiksi.

Osasto toimii SASK:n, Vastavoiman ja SAK:n pääkaupunkiseudun paikallisjärjestön jäsenenä.