Keskolaisten ammattiosastolla poikkeuksellinen vuosi takanaan

30.12.2016

Uusi vuosi ja uudet kujeet odottavat jo nurkan takana. Sitä ennen haluamme kiittää jäseniä poikkeuksellisesta vuodesta!

Kuluneen vuoden aikana keskolaisten ammattiosasto on ollut monessa mukana. Se on osallistunut muun muassa mielenosoituksiin leikkauspolitiikan estämiseksi, ottanut kantaa sanan- ja medianvapauden puolesta, uhannut ulosmarsseilla mahdollisten alakohtaisten työehtojen lisäheikennysesitysten edessä, yrittänyt edistää opiskelijoiden toimeentuloa, rahoittanut tutkimusta suomalaisten yhtiöiden verovälttelystä ja vaatinut aktiivista rauhan edistämistä Lähi-Idässä.

Lisäksi ammattiosasto on ottanut aktiivisesti osaa Keskossa pidettyihin YT-neuvotteluihin. Keskolaisten ammattiosasto vaati painokkaasti useissa neuvotteluissa ja julkisuudessa, että työnantajan on työllistettävä irtisanomisuhan alla olevat työntekijät. Se käytti myös järjestölle ominaisia keinovalikoimiaan, jotta työnantaja tekisi voitavansa työntekijöiden työsuhteiden jatkamiseksi.

Keskossa vuonna 2016 pidetyissä YT-neuvotteluissa arvioitu irtisanomistarve on ollut 234 henkilöä. Tämä on sisältänyt myös kokonaisia toiminnan lakkauttamisia, joiden osuus irtisanottavien määrästä on ollut noin 190. Lähes kaikille irtisanomisuhan alla olleille on tarjottu kokemustaan tai työsopimustaan vastaavaa työtä. Ammattiosaston tiedossa on ainoastaan neljä henkilöä, joille valitettavasti ei ole työtä kyetty tarjoamaan. Tätä voidaan pitää historiallisena saavutuksena 2000-luvun Keskossa.

Kaikki kunnia onnistuneesta vuodesta kuuluu työpaikkojemme ammattiliiton ja -osaston jäsenille.

He ovat omalla aktiivisella ja aloitteellisella vuorovaikutuksellaan sekä taistelutahtoisella hengellä tehneet mahdolliseksi sen, että luottamushenkilöt konsernissa ovat voineet neuvotella näin hyvistä lopputuloksista.

2000-luvulla Keskossa on pidetty vuosittain YT-neuvotteluita, joissa on irtisanottu tuhansia ihmisiä. Olemme järjestäneet onnistuneita lakkoja ja muita työtaisteluita sekä onnistuneet viestimään asioistamme valtakunnan medioissa, jotka ovat olleet avaintekijöitä onnistuneeseen vuoteen 2016. 

Siksi ammattiosastossa arvostetaan myös vapaata ja riippumatonta mediaa, joka on osaston mielestä puolustamisen arvoinen. Ilman sitä, työnantaja voisi toimia erittäin mielivaltaisesti, eivätkä työntekijät saisi ääntään kuuluviin.

Ammattiosasto valitsi syyskokouksessaan sille uuden johtokunnan. Jotta uusi johtokunta voisi toimia vähintään yhtä menestyksekkäästi edelliseen verrattuna, toivomme jäseniltämme aktiivisen vuorovaikutuksen jatkamista tulevina aikoinakin. Olemme yhdessä pelastaneet yli kaksisataa työpaikkaa ja neuvotelleet työehtoja paremmiksi. Tästä on hyvä jatkaa!

Hyvää uuttavuotta!

Petri Järvinen, ammattiosaston puheenjohtaja

Joonas Tuomivaara, ammattiosaston varapuheenjohtaja