Joonas Tuomivaara

(s. 1982, Kemi)

Olen ehdolla Palvelualojen ammattiliiton (PAM) hallituksen puheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi, jonka valinnasta päättää lähes 400 henkinen liittokokous 1. – 3.6.2015.

Puheenjohtajan varajäsenenä tulen huolehtimaan, että PAM Suomen suurimpana ammattiliittona tulee olemaan voimakas yhteiskunnallinen vaikuttaja. PAMin tulee parantaa duunareiden, työttömien, opiskelijoiden ja eläkeläisten asemaa. Koko työväenliikkeen tulee olla voimakkaampi ja radikaalimpi eriarvoistumisen pysäyttämiseksi. Jokaiselle pitää taata mahdollisuus säälliseen sekä ihmisarvoiseen elämään riippumatta hänen yhteiskunnallisesta statuksestaan tai perhetaustastaan. Jatkossa keskitymme ay-liikkeen yhtenäistämiseen, jotta voimme muodostaa yhä voimakkaamman vastarinnan työnantajien ja oikeiston kurjistamispolitiikalle. Ammattiliittomme vahvistaminen edellyttää, että toiminnan tulee olla avoimempaa ja demokraattisia vaikutusmahdollisuuksia täytyy lisätä. 

Yhdistystoiminta mm.:

 • Palvelualojen ammattiliiton edustajiston puheenjohtaja ( 2012 - )
 • Keskon varaston päätoiminen työsuojeluvaltuutettu   ( 2004 - )
 • Keskolaisten ammattiosaston varapuheenjohtaja       ( 2009 - )
 • Keskolaisten ammattiosaston sihteeri ( 2007 – 2009 )
 • Kansan sivistysrahaston PAMin rahaston hoitokunnan jäsen ( 2011 - )
 • Palvelualojen ammattiliiton edustajiston jäsen         ( 2010 - )
 • Kansanliike Vastavoiman hallituksen varajäsen          ( 2015 - )

Työkokemus:

 • Mainostenjakaja ( 1996 )
 • Puhelinmyyjä / telemarkkinointi ( 1997 – 1998 )
 • Pesula-pätkätyöntekijä ( 1998 – 2000 )
 • Teatteri- ja musiikkityöpaja ( 2000 )
 • Lounaskahvilatyöntekijä ( 2000 – 2001, 2012, 2013 )
 • Siivooja ( 2001 )
 • Varastotyöntekijä ( 2001 - )

 Koulutus:

 • Esimieskoulutus
 • Yritystalouden perusteet
 • Työsuojelun peruskurssi

 

Kansainvälinen toiminta:

 • UNI World Congress –kokousedustaja ( 2014 )
 • Työpaikkatason solidaarisuustoiminta
 • LabourStart solidaarisuuskonferenssin kokousedustaja ( 2014 )
 • LabourStart kirjeenvaihtaja ( 2012 - )

 

POIMINTOJA AY-URANI TAPAHTUMISTA JA PIIRTEITÄ JOITA NE MIELESTÄNI ITSESSÄNI KUVASTAVAT:

Rohkea

Avoin kirje Keskon pääjohtaja Matti Halmesmäelle sai aikaan poikkeuksellisen näkyvyyden YT-neuvotteluille, jotka Kesko aloitti syksyllä 2012. On harvinaista, että yhdet neuvottelut päätyvät pääuutisiin viikon jokaisena päivänä putkeen, tällä kertaa niin kuitenkin kävi.

Kriittinen

Edustajiston (liiton ylintä päätösvaltaa käyttävä elin) puheenjohtajana olen pitänyt tärkeänä herättää keskustelua ja muistuttaa ammattiliittojen perustehtävistä. Kevään 2014 edustajiston avauspuheenvuorossa kritisoin SAK:a liian oikeistomyönteisestä politiikasta ja vaadin mm. TTIP-sopimukseen liittyvien kantojen pyörtämistä.

Solidaarinen

Suomalaisten yhtiöiden yritysvastuuseen keskittyneen kansalaisjärjestö Finnwatchin raportti thaimaalaisen ananasmehutehtaan työolosuhteista oli musertavaa luettavaa. Tuon pohjalta ideoin ja organisoin tavaran käsittelykiellon kyseisen tehtaan tuotteille. ( Lehdistötiedote )

Demokraattinen

"Liiton jäsenten ääntä pitäisi nostaa paremmin kuuluviin liiton omissa rakenteissa, jotta liiton päätöksenteko ja jäsenten tarpeet eivät olisi ristiriidassa. Tämä edellyttää rakenteiden avaamista ja tiedon avoimempaa jakamista. Jokaisen tulisi tietää, millä tavoin liitot päättävät edustamiensa ihmisten asioista."

Ote blogistani, jossa pohdin palvelualojen merkittävyyttä koko yhteiskunnalle.

Suvaitsevainen

Aina ei ole helppoa hyväksyä toisten näkemyksiä ja mielipiteitä. Usein on kuitenkin hedelmällistä miettiä kantoihin vaikuttavia taustoja.

Kansainvälinen

Pääomien liikkuessa globaalisti tuntematta kansallisia rajoja, on myös ay-liikkeen kyettävä toimimaan entistä nopeammin, systemaattisemmin ja voimakkaammin yli eri alojen ja maiden rajojen, jotta vauraus ei kasaannu vain rikkaimmille. "So lets’ get rid of their chains of poverty and stick our hands to their pockets and get our fair share." - puheeni palvelualojen maailman liiton nelivuotiskongressissa.