TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUKSIEN TURVAAMISELLA POSITIIVISET VAIKUTUKSET TALOUTEEN

5.1.2018

Keskolaisten ammattiosastolla jälleen erittäin raskas, mutta onnistunut vuosi takanaan.

PAM – keskolaisten ammattiosasto on onnistunut vuonna 2017 neuvottelemaan jopa sadoille Keskossa työpanostaan myyville työntekijöille vakituiset työsuhteet. Heidän aiemmat työsuhteensa olivat kyseenalaisin perustein määräaikaisia. Ammattiosasto on myös kiinnittänyt Keskon ylimmän johdon aiempaa suurempaan haluun sopia asioita työpaikalla sisäisesti, josta osasto on mielissään.

Kun työntekijöiden oikeudet ovat turvatut, talous kehittyy positiivisesti.

Nyt sadat Vantaalla työskentelevät työntekijät voivat tehdä pidemmän tähtäimen suunnitelmia elämillään, joka voi näkyä yllättävänä piristysruiskeena myös paikallistaloudessa ja laajemmin toteutuessaan myös valtiontaloudessa. Ihmiset voivat turvatuissa työsuhteissa suunnitella mm. perheen perustamista, asunnon hankkimista ja kalliimpien kulutushyödykkeiden ostamista sekä matkustamisen harrastamista, joita suomalaisen käytännön mukaan on erittäin haasteellista toteuttaa ilman vakituista työsuhdetta.

Hyvä tulos neuvotteluissa on ollut jäsenistön ansiota. Ammattiosaston jäsenet ovat osoittaneet jopa poikkeuksellista rohkeutta, aktiivista vuorovaikutusta ja taistelutahtoa. Ilman niitä, eivät ammattiosastoa edustaneet neuvottelijat olisi päässeet läheskään nyt nähtyihin neuvottelutuloksiin.

Toisena kulmakivenä on nähtävä työpaikan hyvä järjestäytymisaste. Liittoon tulvi vuoden 2017 aikana Keskolta uusia jäseniä ja aiemmat voitokkaasti päättyneet riitatapaukset ovat työpaikalla muuttaneet sopimis- ja neuvottelukulttuuria suotuisaan suuntaan.

Vuosi 2018 tulee tarjoamaan uudet haasteensa, eikä vähiten, heti vuoden alussa käytävät työehtosopimusneuvottelut. Olemme asettaneet kovat tavoitteet niihin, mutta emme perusteettomat. Kesko porhaltaa huimassa kiidossa ja maksaa tällä hetkellä ennen näkemättömiä osinkoja osakkeiden omistajille. Jopa enemmän kuin se tekee liikevoittoa. Samaan aikaan osa sen työntekijöistä joutuu turvautumaan sosiaalitukiin, koska työstä ei ole saatavilla riittävää toimeentuloa.

Toivomme, että työpaikkojemme työntekijät ja liiton jäsenet jatkavat aktiivista otettaan työelämän epäoikeudenmukaisuuksien torjunnassa ja asioiden korjaamisessa. Siihen on varaa ja mahdollisuuksia.

 

Hyvää alkanutta vuotta!

 

Ammattiosaston puolesta

Joonas Tuomivaara

varapuheenjohtaja