Työehtosopimusneuvotteluissa kavennettava tuloeroja ja parannettava työehtoja

20.11.2017

Vuokratyön kieltäminen tai merkittävä rajoittaminen, vastentahtoisten 0-tuntisopimusten kieltäminen ja lomien pidentäminen laadullisiksi tavoitekärjiksi. Palkankorotustavoitteeksi 2€ / tunti.

PAM – keskolaisten ammattiosaston syyskokous linjasi osaltaan kaupanalan työehtosopimusneuvotteluiden tavoitteita. Keskolaiset edellyttävät työehtosopimuskierrokselta teollisuutta kovempia palkankorotuksia ja merkittäviä parannuksia heikkoihin työsuhteisiin.

Ammattiosaston tekemä kysely antoi suunnan tavoitteiksi. Kyselyyn vastanneista 224 työntekijästä lähes 100% ovat valmiita työtaisteluihin ja melkein jokainen on valmis myös lakkoihin. Merkittävä osa olisi valmis jopa yli kahden viikon lakkoon. Tämä on selkeä viesti, keskolaiset haluavat muuttaa työelämän laatua paremmaksi ja korottaa ansiotasoa.

Keskolaiset ovat valmiita taistelemaan solidaarisesti parempien työehtojen puolesta. Tästä merkkinä osasto katsoo kärkitavoitteisiin noussutta vuokratyön kieltämistä tai merkittävää rajoittamista, sillä keskolaisten ammattiosaston edustamilla työpaikoilla ei käytetä juuri lainkaan vuokratyövoimaa.

Keväällä ammattiosasto teki ammattiliitto PAMin valtuustolle aloitteen, jonka mukaan työehtosopimuskierroksella täytyy kuitata kilpailukykysopimuksen heikennykset, maan hallituksen leikkaukset ja näiden päälle haettava ansiotason korotusta (aloite). Syyskokous ja työntekijöille tehty kysely antaa tuen jatkaa samalla linjalla.

Syyskokous huomauttaa, että esimerkiksi Kesko Oyj on maksanut osinkoja viimeisen kahden vuoden aikana enemmän kuin se on tuottanut voittoa ja se ei tällä hetkellä löydä kannattavia investointikohteita. Osa sen työntekijöistä joutuu kuitenkin turvautumaan sosiaalitukiin minimitoimeentulon turvatakseen. Silti se nelinkertaisti vuodessa johtajiensa etuuspohjaiset eläkejärjestelyt ja toimitusjohtajien palkat nousivat 33% samaan aikaan. Pääjohtajan rahapalkka kasvoi maltillisesti 2%, mutta osakearvon mukaan laskettuna osakepalkkio kasvoi huimat 50% viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Keskolaisten ammattiosaston mukaan, nyt on tullut aika kääntää kehitys ja tuloerojen kasvu tulee pysäyttää ja muuttaa kaventamisen tielle.

Lisätietoja:

Petri Järvinen, ammattiosaston puheenjohtaja, 050 383 7604

Joonas Tuomivaara, ammattiosaston varapuheenjohtaja, 050 568 0326