Ammattiosaston kysely työehtoneuvotteluihin

25.9.2017

Keskolaiset järjestävät työehtotavoitteista henkilöstökyselyn.
Keskolaiset järjestävät työehtotavoitteista henkilöstökyselyn.

Keskolaisten ammattiosasto järjestää edustamillaan työpaikoilla jäsenkyselyn vuoden vaihteessa alkavien työehtosopimusneuvotteluiden tavotteiden tarkentamiseksi.

Keskolaisten ammattiosasto tulee tekemään edustamillaan työpaikoilla henkilöstölle kyselyn tulevien työehtosopimusneuvotteluiden tueksi. Ammattiosasto on asettanut omaksi tavoitteekseen neuvotteluille kilpailukykysopimuksen heikennysten sekä hallituksen leikkausten kuittaamisen, joiden päälle vielä olisi haettava palkankorotusta Sipilän hallituksen leikkauksia edeltäneeseen aikaan nähden.

Keskolaisten ammattiosaston näkemyksen mukaan leikkaukset opinto-, asumis-, ja muihin toimeentuloon liittyviin tukiin ovat johtaneet tilanteeseen, jossa palkkatyössä olevien henkilöiden on kyettävä kustantamaan näitä leikkauksia. Palkansaajille jää suurempi vastuu lasten opintojen kustantamisesta niin kuin myös eläkkeellä olevien vanhempiensa elättämisessä.

Myös PAMin valtuusto linjasi keväällä kovat tavoitteet tuleviin neuvotteluihin:

"Tulevissa neuvotteluissa on päästävä eroon kilpailukykysopimuksen mukaisista heikennyksistä sekä asettaa tavoitteeksi ansiotulon nosto, jotta tehty työ saisi ansaitsemansa arvon. Näitä asioita voidaan edistää vain ja ainoastaan sillä, että palvelualojen työntekijät järjestäytyvät ja valmistautuvat antamaan oman panoksensa neuvottelujen vauhdittamiseksi. Jokaisen osallistuminen on äärimmäisen tärkeää!" - palvelualojen ammattiliiton valtuuston kevätkokouksen päätöslausumassa todetaan.

Toivomme kyselyyn osallistumista, jotta voimme arvioida toimia, joilla toivottu lopputulos olisi saavutettavissa.

PAM - keskolaisten ammattiosaston puolesta

Petri Järvinen

Puheenjohtaja